לק"י

לחוג הלומדים של תורת הרמב"ם ותורתו
של מארי יוסף קאפח זצ"ל

The following RMb"M articles represent the traditional views of the Yemenite community.  In actual practice, they did not always follow the law, as recorded by RMb"M.
 
Mori Yosef Qafahh zs"l   מארי יוסף קאפח זצ"ל
Mori and Rav Aharon Qafahh הרב אהרן קאפח הי"ו
ha rav ha Jaon Rason Arusi שיעורי הרב ערוסי הי"ו
ha rav Aviad הרב אביעד אשוואל הי"ו
Elitsur ben Rav Ephrayim Yishhaq ha Lewi אליצור ב"ר אפרים יצחק הלוי סגל הי"ו 
Tamir ben Meir Rason תמיר בן מאיר רצון הי"ו
Yosef Bar Moshe Parhhi ha lewi יוסף ב"ר משה פרחי הלוי הי"ו
Editorials לדעתי
return to articles שוב


בבית כנסת "כסאר" בצנעא שבתימן
 

ws of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Je

ws of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen Jews of Yemen